Niemiecki Federalny Instytut Oceny Ryzyka (BfR) potwierdza obecność szkodliwego dla komórek stężenia cyjanowodoru po usuwaniu tatuaży laserem.

Naukowcy z BfR po raz pierwszy odkryli występowanie toksykologicznych produktów wytworzonych w wyniku degradacji zachodzącej podczas zabiegu usuwania z tatuażu koloru niebieskiego za pomocą lasera. Wśród innych substancji toksycznych potwierdzono obecność benzenu i kwasu cyjanowodorowego. Benzen jest aromatycznym węglowodorem, bardzo szkodliwym dla ludzkiego organizmu. Nawet w małych ilościach wywiera silnie rakotwórczy wpływ na organizm i…