Niemiecki Federalny Instytut Oceny Ryzyka (BfR) potwierdza obecność szkodliwego dla komórek stężenia cyjanowodoru po usuwaniu tatuaży laserem.

You are here: